Maďarský pomník

	Maďarský pomník
Název současný: Maďarský pomník

Název původní: Ungarisches Denkmal

Další názvy: Ungarisches Denkmal

Poloha (WGS84): E = 17,19501°;    N = 50,23744°

Stručné informace:
Maďarský pomník byl postaven v roce 1840 na počest V. Priessnitze na objednávku maďarských pacientů. Je v dobrém stavu, v jeho blízkosti se nachází zastřešené odpočívadlo.

Podrobnosti:
Maďarský pomník najdeme na jižní straně Ripperovy promenády jesenických lázní.
Tato pamětihodnost patří mezi první, které byly vytvořeny na počest Vinccnze Priessnitze. Na objednávku maďarských pacientů v čele s hrabětem Jánošem Erdödym pomník navrhl a vypracoval Ludvík Schwanthaler z Mnichova, a to tak, aby stavbička důstojně reprezentovala hrdé obyvatele uherských pust. Jednalo se o hronzového lva (symbol vítězství), kterého později převzaly grafenberské lázně do svého znaku. Na železném podstavci, na němž se král zvířat nachází, čteme v maďarském i českém jazyce následující slova básníka Mihályho Vörösmartyho: Lidé i němá tvář společný nápoj kdysi pili, náhle však člověk z pýchy se vody vzdal, v churavé klesl sklíčené stáří. Priessnitz pak vzkřísil moc hojivou vody, zázračně znovu ve staré síle a mládí zas lidské povstane plémě zásluhou Priessnitze. Dobrodince lidstva velebí vděční Maďaři a od pramenů životodárných v Gräfenberku zdraví své krajany, co po nás sem přijdou. Pomník věnovaný Maďary v letech 1839 - 1840.
Podstavec byl odlit z iniciativy Mikuláše Wesselenyiho v železárnách v Ludvíkově u Karlovy Studánky (Karlsbrunn) za cenu tři sta osmdesát zlatých. Figura lva vyhotovená v jedné bavorské huti stála čtyřicet tisíc zlatých. Svah nad pomníkem zpevňuje kamenná zídka. Na popisovaném místě původně tryskala mramorová fontána. Voda přiváděná trubkami vytékala z litinových růžic.
Pomník patří mezi nejvíce navštěvované a nejobdivovanější památky Gräfenberku. Některé legendy, které se kolem něj vytvářejí, například, že když třikrát obskáčete lva po jedné noze, splní se vám tajné přání, však nemají oporu ani v historických pramenech, ani v seriózní literatuře.

Zdroj text:
Maďarský pomník. ABT, Lukáš. Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek. Jeseník: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2007, s. 32 - 33. Cesta ke kořenům. ISBN 978-80-239-8935-9.

	Maďarský pomník
Maďarský pomník, červen 2015, KUTIŠ Petr