Tyto webové stránky jsou výstupem diplomové práce.

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
katedra geomatiky
Studijní program a obor: Geodézie a kartografie, Geodézie a kartografie
Název diplomové práce: Webová mapová aplikace pro prezentaci drobných památek v okolí Lázní Jeseník.
Vypracovala: Bc. Monika Kutišová, 2016

Webové stránky vznikl za účelem prezentování většího množství informací o objektech zobrazených ve webové mapové aplikaci. V aplikaci jsou přímé vazby na webovou stránku pojednávací o konkrétním objektu.
Webová mapová aplikace: http://gis.fsv.cvut.cz/student/grafenberg/

Webové stránky umožňují prohlížení informací o drobných památkách v okolí Lázní Jeseník. Jedná se o prameny, pomníky, pamětní desky a kameny, kaple, hroby, kříže, významné skalní útvary a další. Tyto objekty jsou roztřízeny do skupin, každé skupině je přiřazena záložka v menu. Záložky obsahují seznam všech do skupiny zařazených objektů. Po výběru konkrétního objektu a jeho označení se otevře stránka věnovaná objektu. Obsahuje informace o poloze, stavu, historii a vzhledu objektu.