Priessnitzův odkaz

	Priessnitzův odkaz
Název současný: Priessnitzův odkaz

Název původní: Vinzenz Priessnitz-Nachlass

Další názvy: nejsou známy

Poloha (WGS84): E = 17,18783°;    N = 50,24003°

Stručné informace:
Priessnitzův odkaz má podobu otesaného kamene s vepsaným textem. Kámen leží před léčebným domem Jan Ripper a vznikl v roce 1881. Odkaz nese poselství o léčbě po vzoru Vincenze Priessnitze.

Podrobnosti:
Kámen leží před léčebným domem Jan Ripper.
Pomník vznikl v roce 1881 na popud Marie Müllerové a Jana Rippera. V českém překladu zní toto poselství: Chceš-li na živý organizmus docílit vlhké teplo nebo čerstvou sílu, pamatuj studenou vodu, jež spojena s dietou, pohybem a čistým vzduchem je největším léčebným prostředkem. Ty tvoří podstatu přírodní léčby. Proto, hrozí-li ti akutní či chronická nemoc, neklesej na mysli a důvěřuj této jediné oživující a uzdravující síle. Vincenz Priessnitz. Odkaz.
Tento překlad je vyryt na destičce na pravé straně zachovalého pomníku.

Zdroj text:
Priessnitzův odkaz. ABT, Lukáš. Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek. Jeseník: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2007, s. 22. Cesta ke kořenům. ISBN 978-80-239-8935-9.

	Priessnitzův odkaz
Priessnitzův odkaz, červen 2015, KUTIŠ Petr