Ripperův kámen

Ripperův kámen
Název současný: Ripperův kámen

Název původní: Ripper-Stein

Další názvy: Nejsou známy

Poloha (WGS84): E = 17,16546°  N = 50,26345°

Stručné informace:
Na rozcestí Ripperův kámen se původně nacházel kámen pojmenovaný po básníku Všetiškovi. V roce 1890 byl nahrazen Ripperovým kamenem. Rozcestí je hojně navštěvováno, nachází se zde přístřešek a vrcholová kniha.

Podrobnosti:
Památku objevíme u rozcestí nazvaného Ripperův kámen, půjdeme-li po červeně značené cestě z jesenických lázní směrem na zříceninu hradu Kaltenštejn u Černé Vody.
Původně zde ležel kámen pojmenovaný po jistém básníku - Všetiškovi. Jediná zmínka o tomto kameni pochází z roku 1870. Jakákoliv podoba památky se však nedochovala. Není ani zcela jasné, proč ji v roce 1890 nahradil právě tzv. Ripperův kámen. Na podlouhlý žulový kámen bylo vytesáno: H. Ripper! Comt. H. S. - 1890 - Frl. A. E. Patrně jej daly vytesat komtesa (Comtes) H. S. a slečna (Fräulein) A. E. Na Ripperově mapě ze začátku 20. století u Ripperova kamene dokonce čteme nápis: R. Comt. H. Sk. Frl. A. E. Je škoda, že jména ukrytá pod těmito iniciálami se nepodařilo dešifrovat. Z dochovaných popisů tohoto místa se dalo ještě zjistit, že zde v padesátých letech 20. století visel na jednom stromě obrázek Panny Marie.
V současnosti je toto rozcestí hojně navštěvováno. Proto zde Lesy České republiky lesní správa Jeseník, vyhotovily dřevěný přístřešek a upravily okolí. Turisté se také mohou zapsat do upevněné vrcholové knihy.

Zdroj text:
Všetiškův a Ripperův kámen. ABT, Lukáš. Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek. Jeseník: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2007, s. 79. Cesta ke kořenům. ISBN 978-80-239-8935-9.

Mariino odpočívadlo
Ripperův kámen
červen 2015, KUTIŠ Petr
Mariino odpočívadlo
Ripperův kámen roku 1991
Hédl R. 1993, Lázeňské prameny v okolí Lázní Jeseník.
Ms., 165 pp. www.hedl.net/jeseniky/prameny/prameny.htm