Ripperova pamětní deska

	Ripperova pamětní deska
Název současný: Ripperova pamětní deska

Název původní: Ripperova pamětní deska

Další názvy: nejsou známy

Poloha (WGS84): E = 17,18778°;    N = 50,23997°

Stručné informace:
Ripperova pamětní deska je na boční zdi léčebného domu Jan Ripper v jesenických lázních. Deska byla slavnostně odhalena v roce 1999 a je věnována Janu Ripperovi, který se zasloužil o rozvoj Lázní Jeseník.

Podrobnosti:
Ripperova pamětní deska je připevněna na boční zdi léčebného domu Jan Ripper v Jesenických lázních. Pomník byl slavnostně odhalen z iniciativy bývalého předsedy Moravskoslezského sudetského horského spolku (MSSGV) se sídlem ve švábském Kirchheimu Herberta Reinelta v sobotu 26. června 1999.
Jedná se o mramorovou desku s českým a německým nápisem: Věnováno Janu Ripperovi (1830 - 1912), který se velmi zasloužil o rozvoj jesenických lázní na Gräfenberku. Byl zetěm Vincenze Priessnitze a spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou MSSGV.
V současnosti sice desku spatříme v solidním stavu, ale původní zlacená písma jsou dobře čitelná jen v některých slovech německého textu.

Zdroj text:
Ripperova pamětní deska. ABT, Lukáš. Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek. Jeseník: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2007, s. 22. Cesta ke kořenům. ISBN 978-80-239-8935-9.

	Ripperova pamětní deska
Ripperova pamětní deska
červen 2015, KUTIŠ Petr
	Ripperova pamětní deska - detail
Ripperova pamětní deska - detail
červen 2015, KUTIŠ Petr