Čarovný smrk

	Čarovný smrk
Název současný: Čarovný smrk

Název původní: smrk ztepilý

Další názvy: Picea abies (L.) Karst.

Poloha (WGS84): E = 17,19109°;    N = 50,24227°

Stručné informace:
Čarovný smrk je památným stromem od 20. 7. 1999. Je vysoký 21 m, obvod kmene je 378 cm. Nachází se v horní části louky asi 250 m severně od sanatoria Priessnitz. V polovině koruny vyrůstá kmínek čarověníku, což je shluk větví bez obvvykého uspořádní.

Podrobnosti:
Nejsou pro tento objekt k dispozici.

Zdroj text:
Památné stromy (§46). AOPK: Agentura ochrany přírody a krajiny [online]. Praha: AOPK, 2016 [cit. 2016-04]. Dostupné z: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=12901

	Čarovný smrk
Čarovný smrk
květen 2016, KUTIŠOVÁ Monika
	Čarovný smrk -  čarověník
Čarověník
květen 2016, KUTIŠOVÁ Monika