Lípa na kolonádě

	Lípa na kolonádě
Název současný: Lípa na kolonádě

Název původní: lípa srdčitá

Další názvy: Tilia cordata Mill.

Poloha (WGS84): E = 17,19153°;    N = 50,23948°

Stručné informace:
Lípa na kolonádě je památným stromem od 24. 8. 1982. Má obvod kmene 645 cm. Je součástí stromořadí na lázeňské kolonádě.

Podrobnosti:
Nejsou pro tento objekt k dispozici.

Zdroj text:
Památné stromy (§46). AOPK: Agentura ochrany přírody a krajiny [online]. Praha: AOPK, 2016 [cit. 2016-04]. Dostupné z: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=6816

	Lípa na kolonádě
Lípa na kolonádě, květen 2016, KUTIŠOVÁ Monika