Martino odpočívadlo

	Martino odpočívadlo
Název současný: Martino odpočívadlo

Název původní: Martha´s Ruhe

Další názvy: Marthas Quelle

Poloha (WGS84): E = 17,17352°;    N = 50,24827°

Stručné informace:
Odpočívadlo bylo dlouhou dobu považováno za zaniklé, protože jeho poloha byla chybně předpokládána v blízkosti dnešní cesty mezi Jitřním a Priessnitzovým pramenem. Při obnově Nassauské stezky roku 2013 byly ale pozůstatky odpočívadla nalezeny právě zde.

Podrobnosti:
Při kopání v lese při obnově Nassauské stezky v roce 2013 byla nalezena neúplná mramorová deska s nápisem Marthas's Ruhe - Martino odpočívadlo. To bylo ve staré mapě PLAN von dem Curorte Gräfenberg und Umgebung z let 1874/1875 od autora B. Beckera chybně označeno jako Martin pramen a navíc bylo chybně umístěno mezi Priessnitzovým a Jitřním pramenem. Ze zápisků pana Bartuska z roku 1945 je známo, že Martino odpočívadlo leželo na Nassauské stezce mezi Mariiným odpočívadlem a Adélinými skalami, to jest někde blízko místa nálezu desky. Deska byla použita na obnoveném Martině odpočívadle.

Zdroj text:
Zpravodaj Cesty ke kořenům: o obnově kulturního a přírodního dědictví na Jesenicku. Jeseník: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2013, 2013(1).

	Martino odpočívadlo
Martino odpočívadlo, prosinec 2015, KUTIŠOVÁ Monika