Mariino odpočívadlo

Mariino odpočívadlo
Název současný: Mariino odpočívadlo

Název původní: Marien-Ruhe

Další názvy: Lungenfreude, Skalní odpočívadlo

Poloha (WGS84): E = 17,17509°;  N = 50,24821°

Stručné informace:
Mariino odpočívadlo vzniklo v roce 1846 u tzv. Plicní cesty, která zde dříve vedla. Zachovalo se v původní podobě. Přestože je cesta k němu upravena, je navštěvováno jen sporadicky.

Podrobnosti:
Na Mariino odpočívadlo narazíme, když na začátku Nassauské stezky hned po skončení úvodního klikacení cesty odbočíme po neznačené pěšině vpravo. Na pěšince jsou upravené schody a těsně před odpočívadlem dřevěná lávka.
Dříve kolem odpočívadla, kromě Nassauské cesty, vedla tzv. Plicní cesta (Lungen-Weg). Název byl pravděpodobně odvozen od příkrého stoupání, které pacienti museli na trase vedoucí od Polského pramene k prameni Priessnitzovu překonat. Asi i proto zde vzniklo již v roce 1846 odpočívadlo a to se dochovalo v původní podobě dodnes. Na půlkruhové mramorové desce byl odtesán původní název, tedy Marien-Ruhe, zůstal však rok založení - 1846.
V současnosti má zídka půlkruhový tvar z nasucho skládaných kamenů ve dvou řadách. První z nich je nižší a slouží k posezení. Odpočívadlo je málo navštěvováno.

Zdroj text:
Mariino odpočívadlo. ABT, Lukáš. Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek. Jeseník: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2007, s. 60-61. Cesta ke kořenům. ISBN 978-80-239-8935-9.

Mariino odpočívadlo
Mariino odpočívadlo, prosinec 2015, KUTIŠOVÁ Monika