Lavice Návrat z lovu

	Lavice Návrat z lovu
Název současný: Lavice Návrat z lovu

Název původní: neznámý

Další názvy: nejsou známy

Poloha (WGS84): E = 17,18277°;    N = 50,24147°

Stručné informace:
Mramorová lavice s reliéfem návratu starověkých Germánů z lovu je kulturní památkou. Jejím autorem je sochař Engelbert Kaps.

Podrobnosti:
Lavice umístěná v parku Lázní Jeseník se dříve nacházela v menším lesíku nad jesenickým katastrálním úřadem, nalevo od zahrady Weissovy vily firmy Slezský kámen.
Jedná se o lavici s opěradlem, kterou na začátku 20. století vytvořil supíkovický sochař Engelbert Kaps. Po druhé světové válce byl Kaps odsunut do Německa, kde dále pokračoval ve své umělecké práci.
Nad opěradlem lavice vidíme na reliéfu výjev nazvaný Návrat z lovu, kde ženy a děti vítají několik lovců, vezoucích na vozíku uloveného medvěda. Po bocích stojí dva sloupky zakončené zploštělými pyramidami a rostlinnými výjevy - obilím a vinnou révou. Zmiňovaný pomník je postaven pravděpodobně z rakouského mramoru.
V nedávné době byla lavice restaurována a přemístěna právě do lázní, protože byly obavy, že na svém původním místě by se opět stala terčem vandalů.

Zdroj text:
Lavice Návrat z lovu. ABT, Lukáš. Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek. Jeseník: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2007, s. 109. Cesta ke kořenům. ISBN 978-80-239-8935-9.

	Lavice Návrat z lovu
Lavice Návrat z lovu
červen 2015, KUTIŠ Petr
	Lavice Návrat z lovu roku 1993
Lavice Návrat z lovu
Hédl R. 1993, Lázeňské prameny v okolí Lázní Jeseník. Ms., 165 pp. www.hedl.net/jeseniky/prameny/prameny.htm