Polský pomník

	Polský pomník
Název současný: Polský pomník

Název původní: Polnisches Denkmal

Další názvy: Polnisches Denkmal

Poloha (WGS84): E = 17,19132°;    N = 50,23791°

Stručné informace:
Slavnostní odhalení Polského pomníku proběhlo v roce 1901, neoficiální odhalení proběhlo již v roce 1894. K pomníku vede krátké schodiště a je v dobrém stavu. V blízkosti se nachází zastřešené odpočívadlo.

Podrobnosti:
Polský pomník je umístěn na západní straně Ripperovy promenády jesenických lázní.
Protože Poláci chtěli Priessnitzovi postavit obdobný pomník jako Češi, oslovili v roce 1878 architekty Wiehla, Linsbauera a sochaře Myslbeka, jenže ti nakonec od projektu bůhvíproč odstoupili. Proto byl v roce 1890 o vyhotovení návrhu požádán architekt Zdeněk Schubert von Soldena. O rok později již objednatelé disponovali detailními plány a kameník Josef Hanke z Velkých Kunětic začal podle nich pomník tvořit. Na jeho osazení se podílel zednický mistr Leo Gröger. Od roku 1895 vznikal polský orel, kterého nakonec zhotovil sochař Josef Strachovský. Majestátní král dravců byl v pražském Karlíně odlit až v roce 1900 protože opatrné rakouské úřady zprvu žádný polský výsostný znak nechtěly strpět. Pomník se dočkal slavnostního odhalení 7. srpna 1901 (zhruba k 50. výročí úmrtí Vincenze Priessnitze). K jeho neoficiálnímu odhalení však došlo za velkého zájmu přespolních i místních již 13. srpna 1894, což potvrzuje mapa pramenů z roku 1895, v níž je pomník zakreslen. S projevem tehdy vystoupil doktor Brettholz, rabín z chorvatského Lisska. Rodinu zakladatele lázní zastupovala jeho dcera Anna Marie.
Pomník se skládá z trojbokého jehlanu stojícího na podstavci. Na přední straně je vytesán nápis: Priessnitzowi a český překlad ostatních polských textů: Priessnitzovi. Bůh mu dal vnuknutí, aby nejlahodnějším a nejúčinnějším prostředkem - vodou - trpícím pomáhal. Čest jeho památce. Od Poláků 1890. Rok 1890 je ale vytesán chybně, správný letopočet zní 1899. Na boku pak čteme totožný text profesora Mayera v polštině. Na vrcholu pomníku na kouli stojí bronzový polský orel s roztaženými křídly a královskou korunou. Mramorový Polnisches Monument je postaven na třech schodech.
Jesenické lázně si památky cení a udržují ji v dobrém stavu.

Zdroj text:
Polský pomník. ABT, Lukáš. Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek. Jeseník: Hnutí Brontosaurus Jeseníky, 2007, s. 29. Cesta ke kořenům. ISBN 978-80-239-8935-9.

	Polský pomník
Polský pomník
červen 2015, KUTIŠ Petr
	Polský pomník - dříve
Polský pomník
1903, Atlas jesenických pramenů a jiných drobných památek.